Compare commits

...
Тези клонове са еднакви. Няма нужда за създаване на заявка за сливане.