Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Kiska 8383bf797a 1 day 7 miesięcy temu
src 1 day 7 miesięcy temu
.bowerrc Improved README 2 lat temu
.gitignore Initial 4 lat temu
Gruntfile.js Fix js path in home and gruntfile.js 1 rok temu
LICENSE Initial 4 lat temu
README.md ISSUE-203 2 lat temu
bindata.go Initial 4 lat temu
bindata_gen.go Fix js path in home and gruntfile.js 1 rok temu
bower.json migrate to video.js 2 lat temu
package.json ISSUE-203 2 lat temu

README.md

transfer.sh-web

This repository contains the web frontend for transfer.sh.

How to use it

You must specify web-path directory, pointing to dist generated folder (Grunt & bindata)

Sample :

docker run -d -v /folder:/uploads -v /folder/dist:/webapp --publish 5000:8080 dutchcoders/transfer.sh:latest --provider local --basedir /uploads --web-path /webapp/

Requirement

You must install first :

  • Grunt
  • Bower
  • Go & go-bindata (go get -u github.com/shuLhan/go-bindata/...)

Initialization

NPM

npm install

Bower

Please, specify to Bower where to install its packets via .bowerrc, to the src/bower_components directory

bower install

Build

$ grunt build
$ go generate .

Verify

You should see a dist directory, where all the basic .html are generated.